Вселена и Живот

Преобразуване на Марс

AstrobioStar05
AstrobioStar05
Четвъртата по отдалеченост планета в Марс ще се окажа в далечна перспектива плацдарм, чрез който човечеството ще се отправя към изследването на космическите дълбини.
През времето, за което Марс трябва да се превърне в изходна точка към щурмуването на Космоса планетата ще трябва да претърпи значителни промени, които да я пригодят максимално за човешкото присъствие на нея.
Планета, на която няма да бъде необходимо хората да са затворени в стъклени похлупаци и непрекъснато да използват скафандри из планетната пустош ще бъде подложена на процес наречен Тераформиране, свързан с перспективат да превърне Марс във втора Земя.
Тераформирането от научна страна представлява процес на изменение на климатичните условия на дадена планета или друго космическо тяло в резултат на което атмосферните, температурните и екологичните условия биват приведени в състояние пригодно за обитаване от земни растения и животни.
Фантастичната идея днес започва да се развива и все още прохождаща за хората тя може да се окаже една прелюдия към бъдещето превърната на практика.

През последното десетилетие много учени от цял свят и основно от НАСА (САЩ), сериозно подхванапа въпроса може ли Марс да се превърне в обитаема за хората планета?

Техните изводи доведоха до разделенето на научната и обществената общност на три основни привърженици за превръщането на Марс в обитаема планета. Учените от НАСА, които подеха тази идея спадат към първата група от обществото, които твърдо поддържат идеята за превръщането на Марс в обитаема планета.
Втората група учени и общественици, се обединяват около схващането, че ако при бъдещи мисии до Марс на него се открие живот, то човекът, няма никакво право да се меси в самостоятелната еволюция на съществуващите там „организми“.

Третата група общественици обединява, някой природозащитни организации, които са твърдо против, каквато и да е намеса на Марс.

Те отхвърлят цялата идея за превръщането на планетата в обитаемо място, и поддържат становището, че Марс има пълното право да се води от свой собствени еволюционни закони по подобие на Земята в нейната най-ранна еволюция.

Общо мнение относно въпроса за преобразуването на Марс в обитаема планета не може да има.

Трудностите около това начинание са много ,основните от които са някой фактори на околната среда там. Предлаганите хипотези и методи за превръщането на Марс в обитаема планета, имат предимства, които трябва да бъдат изложени, относно тяхното значение за цялостният проект около тераформирането на Марс.

Фактори, които могат да ускорят необходимостта от заселването на Марс.

Практическото значение на тераформирането е обусловено от необходимостта да се обезпечи нормалното съществуване и развитие на човечеството през следващите столетия.
С течение на времето ръста на населението на Земята, екологичните и климатичните изменения могат да създадат ситуация,при която обитаването на отделни територии на нашата планета би поставило под заплаха съществуването и развитието на земната цивилизация. Такива ситуации може да създаде и неизбежното нарастване на размерите на Слънцето, в далечно бъдеще.

В тази ситуация човечеството ще се стреми към естествено заемане на подходящи за обитаване „климатични“ пояси.

Трябва да се отбележи, че към 2009 година населението на Земята е 6,6 милиарда души. По данни на ООН, към 2050 година населението на Земята ще нарастне на 9,2 милиарда души.
Несъмнено огромният брай на хората по Земята 2/3 от които през 2050 година ще живеят в слабо развитите страни, многократно ще застраши хранителният и енергийният баланс на планетата.

Освен все по-нарастващият брой на хората, глобалните климатични промени, свързани, най-вече в глобалното затопляне, ще предизвикат редица катаклизми в отделни части на Земята.

При бъдещи климатични катаклизми съвсем естесвено, движението на човечеството ще се насочи към най-близките в това отношение планети в Слънчевата система- Луната (като най-близка до нас планета), спътника на Юпитер- Европа и Марс.
Докато условията на Луната и Европа са такива, че тяхното терраформиране ще бъде максимално затруднено, то Марс ще се окаже идеално място за създаването на колония, която би ускорила неговото терраформиране.

Критерии, които определят Марс, като подходяща за тераформиране планета.

На първо място Марс, като планета е от земен тип. Тоест тя е изградена от скали и има твърда повърхност, която може да предложи благоприятни условия за бъдещи изследвания свързани с тераформиращият процес.

На второ място е биологически съпоставима с Земята.

В това отношение Mарс се оказва най-близката планета в Слънчевата ситема. Предполага се, че преди 3,8 милиарда година Марс е бил по-влажен и топъл, характеристики, които ще трябва да бъдат възвърнати, на сегашният Марс.
На трето място Марс има възможност за тераформиране в Слънчевата система, заради благоприятното и разположение спрямо Слънцето.

Така тераформирането на Червената планета може да се проведе с минимални ресурси, отколкото тераформирането на други планети в системата като Луната и Европа.

За разлика от Луната, на Марс има атмосфера, която дори и не толкова стабилна, но съществуваща, тя ще може да се използва за първоначалното „закрепяне“ на тепърва изграждащата се атмосфера или марсосфера.

Гравитацията и е по-слаба от тази на Земята (около 3,7 G), но по-силна от тази на Луната.

На ледените шапки на Марс, има големи залежи от вода и СО2, които допълнително, ще допринесат за намаляването за разходите около, едно бъдещо тераформиране, което ще изисква производство на място в големи количества на СО2.

Не трябва да се пропуска и възможността, за подпочвени води на Марс, които ще подпомогнат кръговрата на веществата, единият от етапите без който тераформирането би било невъзможно.

Ключови думи: Астробиология, Вселена, Космос, Планети, Живот, Произход, Марс, Луна, Европа, Слънце, Астрономия, Геология, Астрохимия, Екзобиология, Космическа биология, БиологияKey words: Astrobiology, Space, Science, Universe, Mars, Exobiology, Saturn, Geology, Biology, Astrochemistry, Sun, Life, Origin, Planets, Astronomy, Moon, Venus
AstrobioStar05
Вселена

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *