Вселена и Живот

Характеристика на биологичния потенциал на Марс

AstrobioStar05
AstrobioStar05
Разположените на повърхността на Марс скали, вода и топлина, могат да се окажат напълно пригодна и подходяща среда за развитието на примитивен живот.
Условията, които днес предлага тази неблагоприятна за съществуването на живи организми среда, може да се окаже напълно подходящо място за развитието на микроорганизми, подобни на земните.

Развилите се микроорганизми в подобна среда, ще могат безпроблемно да изпълняват своите жизнени функции- предполагат учени от университета в Колорадо.

Но отсъствието на необходимите източници на енергия за стартиране на процеса на обмяна на веществата досега се смяташе за фактор, ограничаващ възможността за жизнена дейност на организмите.
Новите изследвания на специалистите от университета в Колорадо показват, че вероятността да се открият живи организми на съседната планета не е чак толкова малка.
Екипът от учени в университета на Колорадо водени от Брус Джейкоски са изследвали биологичния потенциал на марсианската хидротермична система и са стигнали до извода, че наличните геохимични източници на енергия могат да поддържат обмяната на веществата в организмите.
Това води до заключението, че подобни организми вероятно ще са заселили обширни пространства на Червената планета.

Осъществявайки своите жизнени процеси, те свободно биха могли да преживяват в тези неблагоприятни и сурови условия за живот.

„За няколко години изследвания ние оценихме параметрите на геохимичната енергия в околната среда на Марс, която може да стане източник за поддържането на процеса на обмяна на веществата“- споделят от екипа. На Земята има много организми, които използват подобни геохимични източници на енергия- например химичните реакции от типа на окисляване на желязото или минералите от определени специализирали се за тази цел микроорганизми.
Учените са използвали данните за състава на марсианската почва и камъните получени от експедицията Марс Патфайндър през 1997 г., както и резултатите от анализа на падналите от Марс метеорити.
Макар, че съставът на подпочвените води на планетата засега е неизвестен, специалистите са използвали наличната информация за кората и атмосферата й. Получената информация е дала възможност да се състави сравнително точна характеристика за предполагемия биологичен потенциал на Марс.

Негова същност и цялостното му изясняване обаче ще бъдат обект на бъдещите изследователски мисии до Червената планета.

В зависимост от наличните предположения за състава на водата и твърдите скали може да се получат различни оценки за количеството на отделяната енергия. В едни положения то е сравнимо със земното, в други е по-малко, но достатъчно за жизнената дейност на биологичните организми.
Особено много химична енергия се отделя в хидротермалните системи с гореща вулканична вода, които текат през скалите. Те могат да се окажат благоприятна среда за развитието на микроорганизми, получаващи енергия от различни химични реакции.
Като пример за подобни организми могат да се посочат бактериите живеещи в Националния парк Йелоустоун, приживяващи в подобни условия.
Според мен, от нашите изследвания може да се направи извода, че наличието на химична енергия на Червената планета не е ограничаващ фактор за развитието на живи организми“- отбелязва Брус Джейкоски.
Ключови думи: Астробиология, Вселена, Космос, Планети, Живот, Произход, Марс, Луна, Европа, Слънце, Астрономия, Геология, Астрохимия, Екзобиология, Космическа биология, БиологияKey words: Astrobiology, Space, Science, Universe, Mars, Exobiology, Saturn, Geology, Biology, Astrochemistry, Sun, Life, Origin, Planets, Astronomy, Moon, Venus
AstrobioStar05
Планети

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *