Вселена и Живот

Критика към Астробиологията (Част 2 от книгата Основи на Астробиологията)

AstrobioStar05
AstrobioStar05

Познанията ни за живота на нашата планета, не означава непременно, че животът, ако го има във Вселената, трябва да има непременно същият вид, вид в който го познаваме на Земята.

Критика към астробиологията (Част 1 от книгата Основи на Астробиологията)

 

Ако съществува и елементарна биологична единица, някъде в дълбокият Космос, то тя би представлявала, нещо ново, нещо изключително, за мястото, където е възникнала. В по-късен етап от своето развитие астробиологията, а може би и други научни дисциплини биха разкрили, експериментално, тайните на самото възникване, не само на нашата планета, но и във Вселената като цяло. Това означава, че разкриването на тайната наречена “живот” е само и единствено въпрос на време.

Живота, който познаваме днес е изцяло на въглеродна основа. На нея се гради всяко едно същество, което е намерило място на нашата планета. Той стой в основата, на всяко ново изграждащо се органично съединение.

Факта, че ние познаваме, живота само във въглеродната му форма/основа, не означава непременно, че не е възможно, за негова основа да служи силицият, борът или сярата. Това от гледна точка на днешната наука, представлява все още една неразкрита сфера, която тепърва ще плучи своето изясняване.

В днешно време, само споменаването за образуване и възникване на живот на друга различна от въглерода основа, предизвиква в много учени, иронични усмивки. Трудно можем да си представим едно “живо” същество, което има за основа на своят живот силициев или серен скелет. Всички това обаче не означава, че не е възможно някъде из Вселената да съществуват подобни “странни” същества.

Не трябва с лека ръка да отхвърляме възможността да пропуснем живота, където и да е било във космоса, поради неговата различна структура. Това означава ли, че ни е сме по-съвършени, от други форми на живот във “нашата” Вселена? Вероятно може и да е така. Това обаче ще покажат бъдещите изследвания и опити, които предстоят да бъдат реализирани!!!

Като основоположник на астробиологията може да се определи американският астроном и биолог от университета Корнел Карл Едуард Сейгън. В началото на 60-те години Карл Сейгън изиграва основна роля за утвърждаването на астробиологията в САЩ.

С цел да изложа само най-важното от материала по астробиология, няма да се задълбочавам в термини от общата биология. Тях всеки, които желае може да ги намери в речника или в други книги и помагала.

При разглеждането на всяка една планета от Слънчевата система, както и техните спътници, ще разглеждаме примери от конкретни местообитания тук на Земята. Това ще ни помогне по-добре да разберем условията, които се намират в нашата Слънчева система и да ги съпоставим  с конкретни местообитания, които ние познаваме тук на Земята.

За всяко едно местообитание на нашата планета ще се дава обяснение, защо е съспоставено точно с конкретна планета или спътник.

Ще бъдат разглеждани и съпоставяни примери, за да се докаже, че сходството при някой условия както на Земята, така и извън нея, може да бъде от изключителна важност при бъдещите изследвания на Слънчевата система.

AstrobioStar05
Вселена

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *