Вселена и Живот

Червеи от Колима се събудиха след 30 000 години в хибернация

AstrobioStar05
AstrobioStar05

Зоолози от Москва и Принстън са открили живи кръгли червеи – нематоди  във вечно замръзналите утайки в низината на Колима. Те са успели да  идентифицират техните видове с  висока точност, като се използвали анализът на 18S рРНК и отчасти с анализ на морфологията на тези безгръбначни. Научната статия е била публикувана в списание Doklady Biological  Sciences.

През 2002 г. в специално защитената природна зона Дувани Яр (68 ° 37 ′ с.ш., 159 ° 08 ′ изток) по долното течение на река Колима учените са отстранили над 300 проби от вечно
замръзналите дълбочини. В две от тях, извадени от бивши скривалища на суслици от около 30 метра под сегашното ниво на земята, са били открити почвени нематоди.

След „размразяването“ им те са започнали да показват признаци на живот като са се движели се и хранели. Безгръбначните са открити в проби на вечна лед, взети през 2015 г. в близост до река Азалия
(69 ° 20′N, 154 ° 60′E) от дълбочина 3,5 метра те също са „оживявали“. Възрастта на скалите на Колима е била оценена на 30-32 хиляди години, а на азалийската на 40-42 хиляди
години. И двете дати датират от ерата на плейстоцена. Извлечените от тях нематоди са на една и съща възраст.

Не е било възможно да се определи точно видовата принадлежност на намерените червеи по тяхната морфология, тъй като са били открити само женски (много нематоди могат да се  размножават чрез партеногенеза, без участието на мъжки индивид). Но появата на съществуващите индивиди е показало, че те принадлежат към различни семейства. Анализът на тяхната
18S рРНК (тази РНК има определена дължина и скорост на утаяване по време на центрофугиране и се съдържа в рибозомите) е направило възможно да се установи тяхната принадлежност  към специфични родове.

Някои женски индивиди са били причислени към рода Panagrolaimus (вероятно вида Panagrolaimus detritophagus), други към рода Plectus (вероятно вида Plectus  parvus).

Находката на учените е несъмнено важна за разбирането на възможностите за оцеляване на замразените кръгли червеи. Досега нематодите от Колима и Азалия са най-старите  животни на Земята. Те обаче са много често срещани видове, които са устойчиви на ниски температури, така че получените резултати не могат да се нарекат напълно неочаквани.

Интересно е също така, че по-рано семената на растение от семейство карамфили, смолени (род Silene; видът, принадлежащ на тези семена, се оспорва), открити в същите  райони на Колима, покълнали и дали успешно цъфтящи растения.

Източник на информация:

1.https://link.springer.com/article/10.1134/S0012496618030079

AstrobioStar05
Живот

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *