Вселена и Живот

Колонизация на Меркурий

AstrobioStar05
AstrobioStar05
Днес сме свидетели на това как се предлагат множество различни идеи обединяващи в себе си научната фантастика и достиженията на технологиите, които познаваме.
От тази гледна точка можем да разгледаме това как би изглеждала една малка част от Млечният път населена с хора.

Ние живеем в Слънчевата система обитавайки една единствена плантета.

На тази планета е възникнал живота (поне според нашите представи) и се е развил до състояние, при което може да определя сам съдбата си и да дава насоки на своя живот. Ако днес всички хора живеят на планетата Земя, то никой не може да предскаже, как би изглеждала Слънчевата система ако всяко едно кътче от нейната територия бъде заселено с хора.
Това вълнуващо приключение ни показва, че един ден малкият свят, в който живеем може да стане много интересен.Земята като планета има определен капацитет, който за съжаление не може да бъде използван вечно.
Всички ресурси, с които днес разполагаме, един ден може да не ни бъдат под ръка, което ще окаже доста голямо влияние върху човечеството. Но след като имаме няколко планети подръка, като наши съседи защо да се ограничаваме само до една единствена точка от Слънчевата система.
Повече хора означават- повече възможности.
Вместо да се тъпчем и спираме развитието си като вид, съществуващ на ограничено пространство можем много лесно да се заемем със задачи като възможности за колонизиране на близки нам светове.
Безспорно колкото повече хора има (днес се предполага че са около 6,5 милиарда души), толкова повече нови открития и изобретения ще бъдат направени. толкова повече нововъведения ще бъдат осъществени, че дори и най-големите днес писатели в областта на научната фантастика не биха дори си и помислили.
Ако имаме възможност да започнем едно подобно въображаемо пътешествие,за това кои среди са подходящи за изследване и колонизиране, то трябва да тръгнем по ред на разположението на планетите в Слънчевата система.

Подходящ е примера с планетата Меркурий.Много е възможно на определен период от развитието на човечеството, тази планета да бъде колонизирана и подложена на по обстойни проучвания.

Има предположения, че „почвата“ на Меркурий съдържа големи количества от елементахелий 3, който може да се използва, като източник за ядрен синтез на енергия на Земята, а защо не и на Меркурий като по този начин се превърне в двигател на една бъдеща икономика на Слънчевата система.
Макар и малка по размер тази планета може да ни осигури много ценен материал за енергиините ни нужди за хората, които все повече ще се увеличават. Смята се, че обвивката на планетата е богата на желязо и на магнезиеви силикати с високо съдържание на ценни минерали, силно концентрирани в руди.

Разположението на Меркурий е такова, че излагането му срещу слънчевите лъчи може да погуби всичко живо, което се намира на неговата повърхност.

При създаването на колония при тези условия най-подходящо и уместно би било разполагането на човешки бази на неговата повърхност, може да се извърши само в по-големи кратери на полюсите или под повърхността (твърдение, а което не всички занимаващи се с проблема са съгласни).
Дълбочина от около 500 до 800 метра под повърхностният слой на планетата може да се окаже гостоприемна среда за съществуването на хора и създадена от тях икономика.
Напълно възможно е да се създаде и проект много наподобяващ този създаден в аризонската пустиня- Биосфера 2, където на площ от няколко стотин хектара се помещават различни по вид биотопа, осигуряващи необходимият кислород на бъдещите изследователи.

Липсата на реална атмсофера, близостта до Слънцето и дългите слънчеви дни (176 земни дни) водят до значителни предизвикателства към бъдещото колонизиране на планетата.

Според някой постоянната колония почти със сигурност ще трябва да бъде ограничена само в полярните райони на планетата.Това схващане обаче е ограничено от днешните ни виждания относно съществуването на живот извън пределите на Земята. Създаването на колония на Меркурий ще бъде много по-голямо предизвикателство от създаването на подобни колонии например на Марс.
Докато на Червената планета има възможност за Тераформиране/Преобразуване, на Меркурий, ще бъде много по-сложно и трудно. Но не и невъзможно.
Както обърнахме внимания по-горе, при увеличението на хората ще има много нови технологични открития, които напълно ще изместят остарелите ни представи за това как е възможно да функционира живота на хората извън Земята.
За сега само проучванията чрез космически апарати биха показали със сигурност, кои хипотези за колонизирането ше излязат верни и кои ще отпаднат по естествен път след проучването на планетата.
Засега единствената информация с която разполагаме за Меркурий ни е предоставена от “Пайниър 10”, посещавал тази малка планета през 1976г и MESSENGER през 2008 и 2009 година.
AstrobioStar05
Живот

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *