Вселена и Живот

Критика към астробиологията (Част 1 от книгата Основи на Астробиологията)

AstrobioStar05
AstrobioStar05
December 5, 2020

Разглеждайки наименованието на науката “астробиология” то трябва да споменем, че терминът не е точен.

По-точното наименование в случая е “екзобиология“. Съществуват и други термини като “космическа биология“, които също могат да претендират за точност, но те не са придобили толкова голяма популярност сред конкретните среди и обществото.

“Астробиология” като термин е неточен и създава представата най-вече за съществуващ живот на звездите или покрай тях ако трябва да бъдем прекалено взискателни към използваните термини (от гр. астро– звезда и био- живот).

Някой могат да схващат термина и с по-филосовска насоченост, опитвайки се да обобщят „звездният” й характер. Каквото и да е използването на термина в случая, той може понякога да създаде объркване при конкретно обособяване на място при търсене на живот.

Затова и терминът “екзобиология” в случая трябва да е водещият от всички, които се използват.

Наименованието “Астробиология” обаче е продобило гражданственост, както споменахме и затова ще бъде използвано и занапред в настоящата книга. Най-малкото защото престижни институции от цял свят носят това име (като NAI -NASA Astrobiology Institute).

Но ако термините астробиология или екзобиология могат сравнително лесно да се променят в зависимост от факторите и институциите, които работят с тях, то астробиологията има засега един основен недостатък, който е и нейната най-наболяла тема. И тя е, че още няма открит живот извън пределите на нашата планета!

Това е и основният проблем, който пречи на това човешко познание да блесне с цялата си привлекателност. Докато не се открие и потвърди официално наличието на живи форми извън нашата планета, астробиологията рискува да си остане обвързана със земните си “окови” на предположения и частични обобщения. Тя ще си остане непълна и не подкрепена с доказателства.

Тя няма да може да надскочи границите на Земята, и колкото и да й се иска, няма да може да изиграе основополагащата и се роля в бъдеще.

Вероятно ще дойде време когато човекът ще напредне дотолкова и ще разполага с необходимите му инструменти да детектира (открива) живота във Вселената, тогава ще си задава въпроса: Защо там няма живот?… а не… защо там има?

За разлика от много други псевдонауки, обясняващи прелитането на НЛО с фотомонтажни снимки и прочее фалшификации, астробиологията използва строго научния метод, за да даде предположения, какви могат да бъдат евентуалните живи форми на други небесни тела, съпоставяйки ги с земни образци. Или по-точно казано, изследвайки средите на живот на нашата планета, най-вече тези на екстремофилите, ние си изграждаме една образна предства за възможният живот на Марс, Титан, Европа или където и да е било другаде във Вселената, например.

Така тук на Земята имаме познания за микроорганизми, които могат да издържат и да се развиват ползотворно при суша, радиация и студ, много по-големи от тези на Марс, например.

Оттук ние си правим извода, че щом на нашата планета има такива организми, издържащи на подобни условия, то и на Марс, би следвало да съществуват подобни на тях форми на живот които да наподобяват техните характеристики.

Към този момент обаче ние засега нямаме доказателства за живот на Марс. Нямаме и такива за съществуващ живот, където и да е било извън пределите на нашата собствена планета. А това означава, че сме ограничени само до предположения и примери за организми, които познаваме и които са се появили и развили на само на нашата планета.

Астробиологията може да се разглежда като дял от астрономията и биологията, която разглежда и изучава живота във всички негови прояви и изследва, как той е възникнал във Вселената.

В по-тесен смисъл самата наука изучава условията за зараждане и развитие, на живота върху космическите тела и в частност космическите и геологическите фактори, които са формирали земната (или друга “атмосфера”) биосфера в планетарен мащаб. Астробиологията борави в частност и с науките: астромомия, биология, геология, космическа химия, астрофизика и дори отчасти и с космическата медицина. Тя ни помага по-добре да разберем процесите, които е възможно да протичат далече зад границите на нашата планета.

Там където е възможно възникването на органична материя, би могло и при определени условия да възникне и живот, който е сред основните насоки за изследвания в астробиологията.

Вселената е безкрайно пространство. В нея има милиарди звезди и галактики. На всяка една от тях теоретично е възможно да се развие живот и дори чрез действието на еволюцията да достигне до разумно осъзнаване на свойте дейности. Астробиологията, ще се опита да даде отговори на много от въпросите, които са си задавали хората векове наред.

Трудно е да се определи и каже със сигурност, че живот има само на нашата планета. Все още никои с научни аргументи не е подкрепил тезата, че съществува живот извън пределите на Земята.

Живот вероятно съществува, но разум да се открие в извънземното пространство, вече е непосилна задача, както сега така и може би за следващите няколко поколения. Тази интересна наука, се опитва с всички възможни научни средства да постави живота, като такъв на точното му място в нашата Вселена.

Да се опиташ да определиш и покажеш откъде идва съвременното проявление на живота, е също толкова трудно, както да се опитваш да обясниш “защо” е възникнал живота. На този етап от развитието на науката, не може да се даде обяснение на това “защо” е възникнал животът в тази му форма, но може чрез емпирични доказателства и изводи да отговори на въпроса “как” е възникнал той. Днес е много по-лесно да се отговори на последният въпрос, отколкото, на философското “защо”, което ще бъде обект на изследване от философи и теолози.

 

AstrobioStar05
Вселена

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *