Вселена и Живот

Що е живот? (Част от книгата Основи на Астробиологията)

AstrobioStar05
AstrobioStar05

Днес нямаме еднозначен отговор на въпроса какво точно представлява животът. В конкретният случай ще се опитаме да обобщим най-важните характеристикина това какво прави една материя жива и какво точно я различава от неживият свят.

Много важно тук е да определим къде точно минава границата между живото и неживото и по този начин да  докажем присъствието на живите форми във Вселената. Дефинирането на живота е трудно, донякъде и поради факта, че той представлява процес, а не определена субстанция от конкретни молекули (1).

Именно заради това подобна дефиниция трябва да се отнася не само за всички видове живи същества на Земята (т.е. такива каквито ние познаваме), но и за живот, който би могъл да бъде фундаментално различен от земния (2). В такъв случай ние можем да разглеждаме познати нам свойства и функции, които според нас са присъщи само за живите организми.

Трябва обаче да споменем и факта, че към днешна дата сме крайно ограничени откъм познаването на примери във Вселената. Днес сме сигурни в следните свойства на живото: Хомеостаза, Организиране (структуриране на базата на една или повече клетки, които са основната единица на живота), Метаболизъм, Растеж, Адаптация, Реагиране, Размножаване.

Някой по-разпространени дефиниции:

  1. Живите същества са системи, които реагират на промени в окръжаващата ги среда и в самите тях по начин, насочен към тяхното съхранение.
  2. Животът е мрежа от низши отрицателни обратни връзки (регулаторни механизми), подчинени на по-висша положителна обратна връзка (потенциал за разширение, размножаване) (4).
  3. Животът е самоподдържаща се химическа система, способна на еволюция в дарвинов смисъл (5).
  4. Живите същества са обекти със способност за метаболизъм и движение (1).

 

1.McKay, Chris P. What Is Life—and How Do We Search for It in Other Worlds?. // PLoS Biology 2 (9). September 14, 2004. DOI:10.1371/journal.pbio.0020302. с. 302.

  1. Nealson, KH и др. Life: past, present and future. // Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 354 (1392). December 1999. DOI:10.1098/rstb.1999.0532. с. 1923–1939.

3.Уикипедия

  1. Korzeniewski, Bernard. Cybernetic formulation of the definition of life. // Journal of Theoretical Biology 209 (3). 2001. с. 275-286.
  2. Joyce, G. F. The RNA world: life before DNA and protein. // Zuckerman, Ben, Michael H. Hart (ed.). Extraterrestrials: Where Are They?. Cambridge University Press, 1995. ISBN 978-0521448031. с. 139-151.

6.

AstrobioStar05
ВселенаЖивот

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *