Вселена и Живот

MARSBOx: Спорите на черната плесен могат да оцелеят при пътуване до Марс

AstrobioStar05
AstrobioStar05

За да разберат, учените са ги изпратили в стратосферата с балон с горещ въздух

Астробиолози установиха, че спорите на черната плесен и някои бактерии могат да оцелеят при излитането с космически кораб и да пропътуват пътя до Марс през Космоса. Това ги
прави заплаха за живота на астронавтите. Описанието на изследването е публикувано в научното списание Frontiers in Microbiology.

В условия, подобни на тези на Марс и с помощта на балон, бактерии и гъбички, са били изпратени на надморска височина от около 38 км от  земната повърхност, в стратосферата, в продължение на няколко часа. Според учените радиационната обстановка на тази височина е приблизително равна на тази, която се
наблюдава в долните слоеве на атмосферата на Марс и на нейната повърхност.

Бактериите и гъбичките са били поставени в инсталация наречена MARSBOx. Той представлява контейнер, прикрепен към балон, който възпроизвежда температурата и налягането, характерни за Марс,
състава на атмосферата и почвата му.

При първата подобна „експедиция“ до Марс учените са изпратили четири вида микроби – Staphylococcus capitis, които живеят върху човешката кожа, екстремофилни бактерии от
родовете Buttiauxella и Salinisphaera, които вероятно могат да живеят в атмосферата и почвата на Марс, както и спори на черна плесен – гъбички, които причиняват опасни
белодробни инфекции.

След завръщането си на Земята учените са се опитали да “съживят” спорите на микробите. Оказало се е, че те са преживели пътуването по различен начин. Бактериите от рода
Buttiauxella сса е представили най-зле – всичките им колонии и спори са били напълно стерилизирани. Значителна част от останалите микроби, обаче са оцелели при полета.

Източник на информация:

1.https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.601713/full

AstrobioStar05
Живот

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *