Вселена и Живот

Възможен ли е бактериален живот на Нептун?

AstrobioStar05
AstrobioStar05

За да открием живот на Нептун, то би трябвало, както навсякъде в Слънчевта система (а и във Вселената) първо да търсим за възможен източник на енергия, който може да бъде използван от бактериалният живот, както и разбира се постоянен източник на вода, която да е в течно състояние.

Както отбелязахме малко по-горе температурата на „повърхността”, на Нептун достига до 55 келвина. Това е много студено и няма начин да съществува течна вода.

Условията за развитието на живот могат да бъдат описани само с една дума: враждебни. Най-горните слоеве на тази планета може и да не ни предоставят много информация за евентуален живот, но това не изключва разположените в дълбочина такива да ни предоставят подходящи условия, които да могат да съхраняват „искрата на живота”. Докато пътуваме надолу във вътрешността на Нептун, температурите и налягането започват да нарастват.

Напълно е възможно да съществува добре обособена „точка на равновесие” в самата вътрешност на планетата, където водата да бъде под формата на течност, а животът да се развие и съществува вътре в нея.

Разбира се, този регион ще бъде на стотици километри под повърхността, и засега не би било възможно да го проучим с днешните научни прибори, с които разполагаме. Тази своеобразна „точка на равновесие” ще играе ролята, която изпълнява „обитаемата зона” разположена на около 150 млн. км от Слънцето.

Така наличието на „под атмосферен океан” от течна вода ще изпълнява ролята на първичният бульон, за зараждането на живота.

Засега единственото присъствие на живот там се среща в романите на научнофантастична тематика. Отново ужасяващ радиационен фон, вакуум и изключително ниските температури правят невъзможно всяко присъствие на органичен живот там.

AstrobioStar05
ЖивотПланети

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *