Вселена и Живот

Day: June 4, 2023

Какви космически кораби са изпратени до Юпитер?

Няколко космически кораба са изпратени до Юпитер, за да изследват планетата и нейните луни. Ето някои от мисиите: 1.Pioneer 10 и 11: Pioneer 10 беше изстрелян през 1972 г., последван от Pioneer 11 през 1973 г. Въпреки че тези мисии бяха насочени основно към изучаване на Юпитер, основната им цел беше…
AstrobioStar05
a year ago