Вселена и Живот

Кратери по Южните Възвишения на Марс

AstrobioStar05
AstrobioStar05
Високо чувствителни камери на Марс Експрес са заснели марсиански кратери, като млади така и стари, които могат да се разглеждат на този нови избражения на Южните възвишения на Марс.
В центъра на тази снимка е част от региона Sirenum, концентриран на около 28 ° C / 185 ° източна дължина. Образът обхваща района северно от кратера на Магелан.
Неговите размери са около 230 х 127 км и обхващат около 29 450 кв. км, около район известен с наименованието “Белгия“.

Разделителната способност на изображението е приблизително 29 метра на пиксел.

Sirenum Fossae се простира на над 2500 километра югозападно от вулканичен район Тарсис, в който се намира планината Олимп, най-високият вулкан в Слънчевата система.

Налице е метеоритен кратер с диаметър около 28 км в ляво на изображението. За разлика от други кратери в областта си, той има като цяло по-слабо въздействие от страна на ерозията.

Има три други кратера в близост: На запад се разпростира голям кратер с диаметър около 56 km, на североизток, се простира друг 34 километров в диаметър кратер, а по на юг се намира по-малък кратер с диаметър около 9 км.
Въз основа на външнитят вид, кратерите могат да бъдат сортирани по възрасти двата най-големи кратера са значително по-стари от 9-килиметровият.
В централното плато на изображението се разпознават и доказателства за по-нататъшна ерозия. По-специално, има огромна система от долини на западния склон.
AstrobioStar05
Планети

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *