Вселена и Живот

Фотосинтезиращи бактерии могат да издържат на космическа радиация

AstrobioStar05
AstrobioStar05

Новите данни от изследването могат да потвърдят хипотезата, че животът на Земята е могъл да бъде пренесен от други планети.

Учени от Берлинския технически университет са изследвали комплексите за
събиране на светлина от фотосинтезиращите бактерии, които са били изпратени в околоземна орбита чрез спътника Foton-M4. Учените са установили, че йонизиращото лъчение влияе отрицателно върху интензивността на работата на тези структури, но след като отново попаднат в нормални условия след престоя им в Космоса, фикобилизомите и клетките, съдържащи ги, възстановяват
своята активност.

С други думи, съществува възможност фотосинтезиращите микроорганизми да преодолеят пътя от една планета до друга живи.

Цианобактериите (наричани още и синьо-зелени водорасли) от рода Synechocystis са станали обект на изследването на биолозите. Подобно на други представители на същата
група микроорганизми, те са били способни да фотосинтезират и да образуват органична материя от въглероден диоксид с участието на вода. За фотосинтеза те са използвали
фикобилизоми – комплекси от няколкостотин протеинови молекули, свързани с фикобилинови пигменти. Тези структури могат да улавят слънчевата светлина и съхраняват енергията си
в реакцията за разлагане на водата до кислород, електрони и водородни йони.

Цианобактериите, подобно на много други бактерии, понасят неблагоприятни условия по-лесно от по-сложните организми. Изследователите са искали да узнаят дали фикобилизомите ще могат
да изпълняват своята функция след излагане на йонизиращо лъчение. Те съставили три групи култури на Synechocystis в изолирани от тях фикобилис. Едната група е била изпратена за  45 дни до нискоземна орбита с надморска височина от приблизително 575 км със спътника Foton-M4, вътре в който по време на полета температурата е била от 14 до 22 градуса по Целзий.
Втората група за същия период е била оставена в лабораторията при температура от 21 градуса по Целзий при пълен мрак. Културите от третата група са били отглеждани при ярка бяла светлина и подобни температури. Те са били облъчени с алфа частици върху циклотрон. В същото време те са получили и доза от 120 килогрейя.

Въз основа на получените резултати авторите излагат предположението, че цианобактериите и други подобни древни микроорганизми теоретично могат да се движат между планетите.

Несъмнено йонизиращото лъчение в Космоса е потискало жизнената им дейност, но този процес е бил обратим. Веднъж попаднали в благоприятни условия на нови планети,  бактериите, подобни на Synechocystis, са подновявали фотосинтезата и делението си. Чрез образуването на кислород по време на фотосинтезата те са успели да създадат атмосфера,
подходяща за живота на други организми.

По този начин изследванията на учените засилват научната основа на теорията за панспермията. Според нея животът на Земята и други планети може да бъде донесен от  някои други небесни тела на комети или метеорити.

Източник на информация:

1.https://www.biorxiv.org/content/10.1101/281386v1

 

AstrobioStar05
Живот

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *